DISA+ för dig 18-29 år

DISA+ vänder sig till dig som är mellan 18 och 29 år som på grund av psykisk ohälsa eller psykiatrisk funktionsnedsättning behöver ett samordnat individuellt stöd för att närma dig arbete eller studier. 

Tillsammans gör vi en plan för hur du ska stärka din arbetsförmåga. Ambitionen är att du inom ett år ska ha kommit igång i praktik, studier eller arbete. Vi samarbetar med de som är viktiga kring dig, t.ex. vårdgivare, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt med ditt privata nätverk. 

Vi finns för dig som:

  • Kan och vill delta aktivt i arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Är mellan 18 och 29 år 
  • Bor i någon av stadsdelarna Majorna-Linné, Centrum eller Örgryte-Härlanda.
  • Har etablerad kontakt med sjukvården (om det behövs)
  • Vill arbeta eller studera och därmed få en förändring i vardagen
  • Behöver stöd för att närma dig praktik, arbete eller studier
  • Inte har ett aktivt missbruk 

I DISA+ arbetar tre jobbcoacher på heltid och en handläggare från Försäkringskassan på deltid.

Läs mer om DISA +