Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund inom den universella kyrkan. Kännetecknande för Frälsningsarmén är ett starkt socialt engagemang och arbete för de grupper som har det svårt i samhället.

Frälsningsarmén finns på flera ställen i Göteborg. Mer information om detta hittar du på deras hemsida.

Frälsningsarmén har också ett särskilt familjecenter på Bangatan 6 i Majorna. 

Välkommen!

 Frälsningsarmén