Ekonomiskt stöd via Svenska Kyrkan

Ekonomiskt stöd via Svenska Kyrkan för dig som bor i Högsbo, Masthugget, Majorna och Linné
För boende i någon av församlingarna är det möjligt att söka ekonomiskt stöd två tillfällen per år. Bor du inte i någon av dessa församlingar kan du istället höra av dig till kyrkan där du bor och se om det finns möjlighet till ekonomisk hjälp där.

Ansökningsblanketter hittar du här nedan, i Sjömanskyrkan på Stigbergstorget eller i respektive kyrka. Diakonerna kan hjälpa till med ansökan.

Period för fondansökan inför sommaren är 1 mars - 25 maj och inför julen 1 september - 25 november.

Blanketten, med bilagor, ska vara inlämnad senast 25 maj respektive 25 november. 

Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan, är troende eller inte så har du rätt att söka ekonomisk hjälp om du bor i församlingen. Information för att ta reda på vilken församling som din bostadsadress tillhör:

 

Sök församling utifrån din adress eller postnummer

Ansökningsblankett ekonomiskt stöd 

 

Drop in
Kom på Drop-in för att få information om församlingens fonder (endast för boende i pastoratet) eller för att boka tid för enskilt samtal. Samtalen är kostnadsfria, och diakonen du träffar har tystnadsplikt.

Tisdagar kl. 9.30–11
Oscar Fredriks församlingshem

Tisdagar kl. 13–14.30
Kontakta oss på telefonnummer: 031–731 66 24 eller 031–731 66 34.
Högsbos pastorsexpedition

Onsdagar kl. 10–11.30
Carl Johans församlingshem

 

Vill du boka tid för samtal?

Det kan du göra på vår drop in, men också genom att ringa någon av diakonerna eller receptionen på telefon: 031-731 92 00.

 

Har du frågor kontakta någon av diakonerna i respektive kyrka:

Carl Johans församling: Ia Hamnered, 031-731 92 70

Masthuggs församling: Annika Delemark, 0702 – 54 34 24

Oscar Fredriks församling: Mia Rydberg, 0703-49 92 11

Högsbo församling: Karolina Gustavsson, 0722-39 24 97   

 

Carl Johans församlings hemsida

Oscar Fredriks församlings hemsida