Hjälplinjen - kostnadsfri psykologisk hjälp

Telefon: 0771-22 00 60 (alla dagar kl 13-22)

Alla människor går igenom kriser någon gång i livet. Det kan handla om relationsproblem, övergrepp, självmordstankar, sjukdom, sorg, separation, ångest, självskadebeteende eller olyckor. Ibland behövs hjälp för att ta sig igenom en kris.

Kostnadsfri telefonjour
Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation. I ett samtal med oss kan vi hjälpa dig att sortera tankar och känslor. Du kan också få stöd i hur du kan gå vidare med ditt problem, vilken typ av hjälp som kan vara bra för dig och vart du kan vända dig. Vi som svarar är socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor som mår psykiskt dåligt.

Både du som ringer till Hjälplinjen och vi som svarar är helt anonyma och det syns inte på din telefonräkning att du ringt oss.

Hjälplinjen