Samordningsförbundet Göteborg Centrum


Samordningsförbundets verksamheter har olika inriktningar och vänder sig till olika målgrupper. Gemensamt för dem är att de ser till helheten och ger individuellt stöd till varje person.

 Samordningsförbundet vänder sig främst till:
- personer med psykisk ohälsa
- unga vuxna, särskilt de som har psykisk ohälsa
- personer med långvarigt bidragsberoende


Tanken är att underlätta och göra rehabiliteringen så bra som möjligt genom att samordna insatser från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvård och socialtjänst. Ett team kan bildas med den som behöver stöd och det ger ett helhetsperspektiv på rehabiliteringen så att återgång till arbete eller studier går snabbare.


Aktuella verksamheter i Samordningsförbundet Göteborg Centrum:

- DISA+ vänder sig till dig som på grund av psykisk ohälsa eller psykiatrisk funktionsnedsättning behöver ett samordnat individuellt stöd för att närma dig arbete eller studier. Insatsen riktar sig till dig mellan 18 och 29 år.  I verksamheten arbetar en handläggare från Försäkringskassan och en aktivitetscoach. Tillsammans gör vi en plan för hur du skall stärka din arbetsförmåga. Ambitionen är att du inom ett år ska ha kommit igång i praktik, studier eller arbete. 
Kontakt: Helen Sibbesson, samordnare, 010-487 46 69

- AR-steget riktar sig till personer mellan 18 och 64 år som har lång frånvaro och saknar förankring på arbetsmarknaden. Verksamheten erbjuder aktiviteter med inriktning på att pröva, träna, stärka och aktivera både i grupp och individuellt.
Kontakt: Henriette Bratt, samordnare 010-119 27 50

- Columbus vänder sig till dig mellan 18 och 29 år som önskar hitta en väg till arbete eller studier, men mår för psykiskt dåligt för att göra det på egen hand. Stöd av coach och psykolog och vid behov psykiater.
Kontakt: Therese Björntorp, bitr enhetschef 031-365 51 90
Läs mer och se filmen om Columbus

- En väg in... till samordnad rehabilitering riktar sig till personer i yrkesverksam ålder med behov av samordnad rehabilitering. Teamet erbjuder en samordning av olika rehabiliterande insatser till exempel sjukvård, arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa.
Kontakt: Elisabeth Johansson, samordnare, 010-119 66 56 

 

Samordningsförbundet Göteborg Centrum