Kunskapscentrum för sexuell hälsa (för yrkesverksamma)

Adress: Kaserntorget 11 A

Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en del av Västra Götalandsregionen som har i uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. De arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare. 

KSH administrerar det statliga hivbidraget i Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten. KSH är samlokaliserad och samorganiserad med den kliniska mottagningen Sexualmedicinskt centrum (SMC). De arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning och forskning samt driver projekt, framförallt inom hälso- och sjukvården, men också i andra verksamheter.

 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa