Föräldrainformation om tobak och droger

Tobaksfria barn
Här finns information om hur barn påverkas av tobak, om amning och tobak och hur du som förälder kan få hjälp att sluta med tobak.
Föräldrabroschyr: Tobaksfria barn


Föräldrainformation om droger

Tonåren kan vara en speciell tid för både dig som förälder och din tonåring. Den tiden är ungdomen extra sårbar för olika typer av droger. Som förälder är du mycket viktig och har stora möjligheter att påverka ditt barns attityder till droger. Här finns bred infomation som kan vara till stöd för dig som är förälder.

Verktygslådan förälder