Föräldrastöd

Föräldraskapet innebär både glädje och stolthet, men det kan också innehålla frustration och känslan av ständiga utmaningar. Som förälder boendes i Centrum och Majorna-Linné kan du ta del av kurser och utbildningar där du får redskap för att bli starkare och säkrare i din föräldraroll. Här har du även chans att träffa andra föräldrar som du kan utbyta erfarenheter med. Klicka på någon av nedanstående verksamheter för mer info.

Föräldrastöd i Centrum och Majorna-Linne
På Göteborgs stads sidor om föräldrastöd hittar du mötesplatser för dig och ditt barn, föräldraträffar och gruppverksamhet, tips och inspiration med mera.
Föräldrastöd i Centrum
Föräldrastöd i Majorna-Linné


Föräldraträffar och gruppverksamhet i Göteborgs stad
Inspireras och utvecklas i ditt föräldraskap. I Göteborg finns det utbildningar, kurser och träffar där du kan träffa andra föräldrar och dela erfarenheter och tips för att stärka relationen till ditt barn.
Föräldraträffar och gruppverksamhet 

Familjerådgivning
Par och familjer som vill få det bättre i sin relation eller avsluta sitt förhållande kan vända sig till Göteborgs Stads familjerådgivning för att få hjälp och stöd.
Familjerådgivning i Göteborgs Stad

Föreningen Enastående Föräldrar
Föreningen Enastående Föräldrar vänder sig till dig som ensamstående förälder i Göteborg och din närhet. Här erbjuds ett nätverk, med råd, stöd och information för medlemmar och barn genom träffar, sommarläger, föreläsningar och Facebookgrupp.
Enastående Föräldrar 

Steg-ett ut
Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning i Göteborg stad har en föräldrautbildning på fem tillfällen om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning.
Steg-ett ut