Fysisk aktivitet på Recept (FaR) för unga

Vad är fysisk aktivitet?
Till fysisk aktivitet räknas all typ av kroppsrörelse där du använder dina muskler. Det vill säga att allt du gör från det att du vaknar tills att du går och lägger dig; leka, städa, gå, träna. Sedan beror effekten av den fysiska aktiviteten på hur ofta, hur hårt och hur länge du håller på.

Varför måste jag röra på mig?
Människan är gjord för rörelse och mår bra av en aktiv livsstil. Daglig fysisk aktivitet är en förutsättning för att barn och ungdomar ska växa och utvecklas normalt. En rörlig vardag gör oss friskare och gladare!

Hur mycket behöver jag röra på mig?
För att växa, utvecklas och må bra behöver barn och unga röra sig på ett mångsidigt sätt 1-2 timmar varje dag och det ska innefatta både måttlig och hård aktivitet. Aktiviteten kan delas upp i flera pass under dagen. Den stillasittande tiden vid dator och TV bör begränsas till 2 timmar.

Vad är FaR – fysisk aktivitet på recept?
All sjukvårdspersonal kan ordinera FaR. Forskning visar att fysisk aktivitet både förebygger, lindrar och botar många sjukdomstillstånd. Rörelse förbättrar helt enkelt hälsan! Därför skriver allt fler vårdgivare ut FaR. Nästa gång du besöker din vårdcentral, ungdomsmottagning eller skolsköterska, be om ett FaR du också!

 

Fysisk aktivitet på recept för unga