Mini-Maria

Mini-Maria Göteborg vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol eller droger. På deras fyra mottagningar arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare. Där erbjuds råd, stöd och behandling till ungdomar, familj och nätverk. Alla besök på Mini-Maria är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

Mini-Maria Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mini-Maria

Kontakt