Fysisk aktivitet på Recept (FaR®)

Våra kroppar är gjorda för rörelse oavsett ålder och fysisk förmåga. Vi får positiva hälsoeffekter av minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet – och det är aldrig för sent att börja!

Hur mycket behöver jag röra på mig?
Du som är vuxen, rekommenderas vara fysiskt aktiv sammanlagt minst 150 minuter i veckan på måttlig ansträngning, så du blir varm och lätt andfådd. Till exempel 5 x 30 minuter rask promenad i veckan. Om du väljer att utföra din fysiska aktivitet på kraftig ansträngning där du blir andfådd och svettig, behöver du röra dig minst 75 minuter i veckan. Till exempel 3 x 25 minuter löpträning eller gympa i veckan.

Du bör även träna muskelstyrkan två gånger per vecka där du tar i och arbetar med flera av kroppens stora muskelgrupper. Dessutom är det bra att bryta långvarigt stillasittande med jämna mellanrum och ta bensträckare. Om du är över 65 år rekommenderas att du även tränar balans regelbundet.

Fysisk aktivitet som medicinsk behandling
Fysisk aktivitet är en bra investering för livslång hälsa. Det finns tydliga samband mellan fysisk aktivitet/träning och hälsa vid många sjukdomstillstånd. Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla många sjukdomar bland annat hjärt/kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes, cancer och depression.

Fysisk aktivitet på Recept
Du kan få Fysisk aktivitet på Recept (FaR), som är en individuellt anpassad skriftlig ordination på fysisk aktivitet utifrån ditt hälsotillstånd. Fysisk aktivitet kan vara en del i din behandling och minska behovet av läkemedel. Du kan få FaR av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, till exempel sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog eller dietist. Kontakta din vårdgivare om du har frågor om fysisk aktivitet som medicinsk behandling eller önskar få FaR och hjälp med att komma igång och röra dig mer.

1177.se/FaR kan du läsa mer om fysisk aktivitet som medicinsk behandling.

Om du har fått ett FaR kan du få stöd med att komma igång med fysisk aktivitet av fysioterapeut på digital FaR-mottagning, läs mer via denna sida eller ring 031-346 06 40 för att boka ett videosamtal. Du behöver e-legitimation för att boka en tid.

I Rörelseguiden finns tips på en mängd olika fysiska aktiviteter som erbjuds i Göteborg. En stor del av aktiviteterna passar för dig som ännu inte är så van vid att träna. Några arrangörer ger rabatt om man har FaR.

Rörelseguiden

Se filmen om FaR